MENU

Startside

Sitemap

Siden er oprettet den 29.09.2009.

Karl's mening om den nye våbenlov.

Vi, de kriminaliserede...

Hvorfor er

nogle af vore love så tåbelige? Altså ikke alle love, grundloven f.eks. er helt OK. Nej, det er de forskellige moderne tilføjelser der oftest er afledt af populistiske hensyn. For et øjebliks tilfredsstillelse af opinionen og for at visse politikere kan demonstrere handlekraft.

Det er ganske udmærket med handlekraft når det er et resultat af nøgtern overvejelse baseret på facts og fornuft -især når det gælder lovgivning.

Lovgivning i DK er lidt 'sjov', når en lov er formuleret og gjort bekendt -trådt i kraft, og det viser sig at være en 'smutter', bliver den ikke annulleret, men i bedste fald gemt af vejen eller måske stillet i bero af en tillægslov -til senere brug.

Ingen vil tage ansvar for at en lov er tåbelig. Man hører aldrig nogen indrømme at det var noget værre møg de havde lavet og at man nu undskylder ulejligheden, tilbagekalder loven og forsøger at gøre evt. skade god igen. Nej da! Man lægger røgslør ud og kaster sig over et nyt emne, korstog er der nok af -og folk glemmer jo alligevel det hele engang...

Mange af vore politikere

er alm. gode og ganske fornuftige folk. De er sikkert alle gået ind i politik med gode forsætter og ønsker om at bevare og endda forbedre samfundet. Nogle vil lave om på større, andre mindre ting. Alle starter de med visionerne og idealerne i behold og især ønsket om at gøre en forskel.

Men som tiden går og arbejdet udvikler sig, måske endda til noget der er byrdefuldt, så ændrer synet på visionerne og idealerne sig nok også. Man får rutiner for det ene og det andet, de før så varme følelser for idealerne bliver mere og mere præget af det praktiske politiske livs 'sådan plejer vi at gøre' og visionerne lægges på hylden -'til når vi har bedre tid...'

I vort moderne samfund udvikler mange forhold sig hurtigt, så når rutinerne kommer under pres og idealerne og visionerne er for tågede, træder panikken ofte i stedet for det kølige overblik. Folket kræver handling, medierne er barske og insisterende, kollegerne skubber og de allierede/partnere er villige til studehandler, der skal jo ske noget!

Altså skyder man de store kanoner af ind i spurveflokken, for så sker der da noget. Man demonstrerer vilje og handlekraft og alle er bedøvet af braget og blindede af røgen. Wow-effekten overdøver som regel opmærksomheden på de værste bivirkninger....

Skvadderhoveder og tumper?

-dem er der nok af i samfundet! Medierne bringer den ene historie efter den anden om alskens dårskab. Folk beruser sig i alverdens skidt og møg og kan bagefter hverken klare sig selv eller hverdagen. Nogle stjæler biler, andre røver banker eller private hjem. Der er perverse der forbryder sig mod de svagere, der er folk der snyder andre og nogle der snyder i skat -endog enkelte der arbejder sort! (fy og føj)

Og så er der nogle der slår andre ihjeld, hvilket især er meget forbudt, for det er ødelæggende for individet og for samfundsordenen. Det er OK af det er forbudt at slå ihjeld, det er OK at det straffes og somme tider at det straffes strengere end så meget andet. At slå ihjeld er tragisk, ødelæggende og definitivt, en grim forbrydelse der ikke kan 'gøres tilbage'.

Nationen er gennem årene beriget med en del indvandring. Nogle af de ny borgere har været kvikke nok til at indse at Danmark har bedre forhold og levevilkår end så mange andre lande. Andre er kommet hertil, tvunget af forskellige alvorlige forhold som krig og ufred hvor de kom fra. Det forstår man jo godt.

Desværre har man i visse kulturer, visse (i Danmark) dårlige vaner mht. at reagere på når man føler sig presset, når nogen siger noget 'forkert' til én eller ligefrem slår én. Man bruger gerne en kniv som det første og eneste argument. At det kan koste andre liv og førlighed er åbenbart helt fint i de kredse -det hører lissom med...

Beklageligvis har den slags begivenheder fået rigelig plads i medierne. Nogle mener at denne uskik har bredt sig til resten af samfundet og at vi nu alle bare går og venter på en provokation så vi i retfærdig harme, lynhurtigt kan rode den første den bedste hobbykniv op af værkstøjskassen der står omme bag i bilen og så forsvare liv, ære og velfærd i et orgie af blod og død....

Dertil er vi nået i dag, i hvert fald set med embedsmands- kontorists- politikers- og politiøjne. Borgere med en metalgenstand over en vis længde der kan skære og/eller stikke, ses som bevæbnet med et farligt og ulovligt våben og dermed en kriminel der er på vej til at begå personfarlig handling. Personen skal sigtes og dømmes en på forhånd fastsat straf, punktum!

Man overlader det altså til den enkelte politimand m/k at vurdere situationen, hvor borgeren antræffes med det farlige våben. For enhver politimand m/k vil en borger med omhandlende genstand pr. definition altid være kriminel. For politifolk skal borgere med noget der kan tolkes som våben, altid anses som farlige og de skal behandles tilsvarende.

Nuværende lov om knive er formuleret så selv den dummeste og mest imbicile panser kan måle sig frem til et resultat. Og det gør de med en hidtil uset nidkærhed, visiterer, måler, sigter og fængsler.

Og Politiet...?

'Die Polizei, Dein Freund und Helfer!' -siger et tysk slogan... Hvem der har fundet på det vides ikke, men et forsigtigt gæt er nok at det er en person der er ansat i samme 'firma's public relation afdeling.

Med den nidkærhed politiet i Danmark lægger for dagen m.h.t. at sigte sagesløse borgere for så alvorlig kriminalitet som ulovlig våbenbesiddelse, blot man har en kniv der er bare en enkelt mm for lang -for ikke at tale om hele tre mm for lang, så er det svært at se politiet som 'ven og hjælper' for den enkelt borger.

Når vi har politikere -på tværs af partierne- der laver så tåbelige love og politifolk der er så nidkære, så bliver det et problem for borgerne.

Der er endnu flere

der ryger i fælden, det er blot et spørgsmål om tid førend den halve nation sidder i spjældet. For panserne siger jo at de blot gør som de får besked på, -de gør deres pligt, de har deres ordrer. (hvor har man dog hørt det før?)

Nej, vi har et problem fordi vi har politikere der lader sig lede til, at lave love for et helt folk, på foranledning af et fåtal, der repræsenterer den laveste fællesnævner. Hele nationen er med andre ord en samling kriminelle der endnu ikke er fængslet-

Man siger at vi har de politikere vi har fortjent- Nej, jeg er ikke enig, jeg kan slet ikke se eller forstå hvad vi skulle have gjort, for at fortjene sådanne folk....

De seneste justitsministre er rene katastrofer, dikkehaler der kun kommer frem når medierne tvinger dem til handling. Følgagtige, der lader sig rive med af overskrifterne og uden anelse om konsekvenserne af det de gør mod befolkningen. De er i den grad med til at polarisere samfundet til "Dem og Os" - "Vi og De Andre".

Det er forbudt at gøre andre fortræd eller at slå ihjeld, det straffes der for og det er OK!

Men, når man med et pennestrøg kriminaliserer befolkingen der færdes med redskaber, som i visse tilfælde anvendes af et lille fåtal til ulovligheder, så er det ikke OK!

De som vil andre ondt, gør det uanset lovgivning eller konsekvenser af loven, men det er resten af folket der betaler og lider under det, godt hjulpet af tåbelige politikere.

De som skal lede os, dem som vi skal stole på og som skal passe på riget, de svigter os. Det værste er, at de ikke forstår det, for hensigten er jo så god så god....

Menneskehedens værste svøbe er ikke marsmænd eller robotter eller virus og bakterier -nej, det er viljen og beredvilligheden til til enhver tid at ville bestemme over andre -punktum!

Den svøbe er det der lader folk tage magt, enten som folkevalgt, som diktator eller som kapo i en kz-lejr. Viljen er den samme uanset titler, det er kun et spørgsmål om moral og muligheder der afgør om andre dør af det eller lever med det.

Jeg vil ikke acceptere at blive kriminaliseret på tåbeligt grundlag af folk der ikke forstår hvad de laver og især ikke forstår eller tager konsekvenserne af deres handlinger!

Med venlig hilsen

Karl Christoffersen.